basisonderwijstemse

 

Eerst aanmelden dan inschrijven!

In Temse verlopen de inschrijvingen voor basisscholen via een aanmeldingsprocedure.


Voorafgaande inschrijvingsperiode broer/zus en kind van personeel

Broers en zussen van ingeschreven kinderen van geboortejaar 2019 kun je als ouder rechtstreeks inschrijven op de school van 11 januari tot 5 februari 2021. Net als kinderen van personeel van de school. De school bezorgt alle ouders hierover de nodige informatie.

 
Alle andere kinderen melden zich aan

Meld je kind aan

Alle andere kinderen die voor het eerst starten met of veranderen van school, meld je op deze website aan tussen 1 maart (9u) en 26 maart (15u). 

Het is niet nodig om er zo snel mogelijk bij te zijn: het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Zo lang je maar aanmeldt binnen de aangegeven periode is dat voldoende. Of je de eerste of de laatste dag aanmeldt, maakt dus geen enkel verschil.


Ontvang een bericht

Na de aanmelding ontvang je een e-mail en brief met het bericht in welke school je kan inschrijven. Dit gebeurt vanaf 22 april 2021.

Dit zal de school van eerste keuze zijn, als daar voldoende plaats is. Als er in die school onvoldoende plaats is voor alle leerlingen die zich aanmelden, dan kan dit een andere schoolkeuze zijn. Het kan ook zijn dat er geen school kan worden toegewezen.


Schrijf je kind in op school

Met de ontvangen brief kan je je kind inschrijven tussen 26 april en 21 mei 2021. 
Belangrijk: laat de periodes van aanmelden en inschrijven niet voorbijgaan!


Vrije plaatsen

Bij het tabblad "vrije plaatsen" vind je voor elke inschrijvings- en aanmeldingsperiode een overzicht van het aantal vrije plaatsen in de scholen voor de verschillende geboortejaren/leerjaren. Dit is de situatie voor de start van de periode. 

Schoolkeuzes

Geef verschillende scholen van voorkeur op! We raden aan meer voorkeurscholen op te geven. Als je maar één school opgeeft en in deze school zijn er geen vrije plaatsen, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode (1 juni 2021) om in te schrijven.

Rangordering

De rangordening verloopt via een procedure die werd afgesproken binnen het LOP en is goegekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten. 

Wat als jouw kindje nu al op school zit en daar blijft? Dan hoef je niets te doen. Eens ingeschreven, blijft je kind ingeschreven op school.